Autyzm

Autyzm to zaburzenie rozwojowe obejmujące wszystkie sfery funkcjonowania dziecka. Głównymi symptomami autyzmu są głębokie deficyty funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Ponadto występują tutaj trudności w komunikacji z otoczeniem (często opóźnienia w rozwoju mowy), nieumiejętność angażowania się w zabawę i powtarzalność niektórych zachowań.


U dzieci ze spectrum autyzmu można także zaobserwować specyficzne reagowanie na bodźce zmysłowe. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą być łagodzone poprzez udział dziecka w terapii integracji sensorycznej (SI)


Wszystkie badania dowodzą, że w przypadku diagnozy autyzmu najistotniejsze jest jak najszybsze objęcie dziecka terapią. Najkorzystniej byłoby gdyby dziecko już przed ukończeniem 3 roku życia mogło skorzystać ze wczesnej interwencji terapeutycznej.


Centrum INTEGRA przeprowadza funkcjonalną diagnozę testem PEP-R - profil psychoedukacyjny dziecka


Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń !!!