Funkcjonalna diagnoza testem PEP-R

To badanie profilu psychoedukacyjnego dziecka w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Jeżeli dziecko jest starsze a nie ma ukończonych 12 lat test PEP-R może dostarczyć przydatnych informacji w przypadku gdy niektóre funkcje rozwojowe są poniżej pierwszej klasy.
PEP-R składa się ze:
Skali Rozwoju określającej poziom rozwoju dziecka w stosunku do rówieśników.
1. Skala diagnozuje umiejętności w obrębie:

  • naśladowania, percepcji wzrokowej i słuchowej
  • motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • czynności poznawczych, komunikacji i mowy czynnej

2. Skali Zachowań, która ma na celu rozpoznanie nietypowych sposobów zachowań charakterystycznych dla autyzmu.
Skala diagnozuje umiejętności w obrębie:

  • nawiązywania kontaktów, reakcji emocjonalnych
  • zabawy i zainteresowania przedmiotami
  • reakcji na bodźce, mowy

PEP-R przeznaczony jest do oceny dzieci z zaburzeniami w rozwoju oraz autyzmem. Sporządzony profil pozwala na
ocenę mocnych i słabych stron dziecka, pozwala na stworzenie indywidualnego planu terapeutycznego.