Zespół Aspergera

Zespół Aspergera uznawany jest za całościowe zaburzenie zachowania, znajdujące się w autystycznym spectrum. Lorna Wing opisała główne cechy Zespołu Aspergera jako:

  • brak empatii, niewłaściwy, jednostronny typ interakcji
  • pedantyczna, czasami „dziwna”, teatralna mowa, uboga komunikacja niewerbalna,
  • głębokie zainteresowanie pewnymi tematami, które może ograniczać możliwości poznawcze w innych dziedzinach,
  • niezdarność ruchowa w obrębie motoryki małej i dużej, dziwaczna postura.

Zespół ten ma swoje kryteria diagnostyczne zawarte w klasyfikacjach DSM IV i ICD 10(WHO). Z Zespołem Aspergera współistnieć mogą takie zaburzenia jak:

  • ADHD, ADD, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
  • zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia odżywiania, depresja, fobia społeczna, zespół Tourette`a.

Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera to przede wszystkim nauczenie go zachowań społecznych, sposobów reagowania w różnych sytuacjach, radzenia sobie i rozpoznawania sytuacji dla niego trudnych, wyrażania swoich uczuć i rozpoznawania emocji
innych osób. Ważną sprawa jest także wspomaganie go w procesie nauczania ponieważ dzieci te bardzo często mają
trudności w szkole, prezentując trudności które można porównać do tych, które występują u dzieci dyslektycznych.
Odpowiednim oddziaływaniem powinna zostać objęta cała rodzina. Rodzice musza nabyć umiejętność pracy
terapeutycznej z dzieckiem w domu.


Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń !!!